Phòng Đào tạo – Đại học

 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
 • Bảng điểm toàn khóa sau khi tốt nghiệp.
 • Chuyển trường, chuyển điểm, bảo lưu kết quả, thôi học, học lại, học bổ sung kiến thức liên thông.
 • Chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Đăng ký học phần chương trình 2, đăng ký học cải thiện điểm.
 • Giấy hoàn thành chương trình học.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp.
 • Giấy xác nhận còn nợ học phần (dành cho sinh viên tốt nghiệp)

Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên

 • Bổ sung hồ sơ sinh viên, học viên.
 • Giấy xác nhận sinh viên.
 • Thẻ sinh viên.
 • Giới thiệu ký túc xá.
 • Gia hạn thời gian đóng học phí.
 • Chính sách miễn giảm học phí.
 • Học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 • Hoạt động trải nghiệm sinh viên.
 • Khiếu nại, phản ánh của sinh viên.
 • Giới thiệu việc làm sinh viên
 • Hỗ trợ sinh viên tham gia khởi nghiệp

Các Khoa

 • Giải đáp thắc mắc về điểm các học phần do khoa quản lý.
 • Lịch học, lịch thi.
 • Đăng ký học phần, hủy học phần.
 • Xin thôi học, bảo lưu.
 • Công tác chăm sóc, trải nghiệm sinh viên của khoa.
 • Công tác Cố vấn học tập.

Phòng Hành chính – Nhân sự

 • Thẻ bảo hiểm y tế.
 • Lễ phục tốt nghiệp.
 • Đồng phục thể dục, đồng phục BVU.

Phòng Tài chính – Kế toán

 • Thu học phí, bảo hiểm y tế, các khoản thu khác (tiền đồng phục thể dục, đồng phục BVU…).
 • Chuyển học phí.