Hướng dẫn đóng học phí trực tuyến

– Sinh viên có thể đóng học phí trực tuyến thông qua chức năng “Công nợ SV”. Trên màn hình Công nợ (hình trên), sinh viên chọn một hoặc nhiều học phần chưa đóng (chữ màu đỏ), chọn ngân hàng thực và bấm nút Thanh toán để thực hiện đóng học phí.

– Màn hình Thanh toán học phí online xuất hiện để xác nhận học phần và số tiền học phí. Sinh viên điền đầy đủ các thông tin ở màn hình thanh toán và làm theo hướng dẫn tiếp theo xuất hiện trên giao diện để hoàn tất việc đóng học phí trực tuyến.

Bằng thẻ sacombank 7 cách thanh toán học phí qua Sacombank Lưu ý khi dùng thẻ thanh toán học phí