Đoàn Thanh Niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BVU được thành lập năm 2007 , Đoàn trường là cấp bộ đoàn tương đương huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BVU được biên chế thành 4 Liên chi đoàn Khoa, với 150 Chi đoàn trực thuộc.  Đoàn trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu luôn được đánh giá là đơn vị xuất sắc, có nhiều hoạt động thiết thực, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phong trào thanh – thiếu nhi của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hằng năm, cũng với sự phát triển của Nhà trường, quy mô số lượng đoàn viên đã không ngừng tăng lên. Đoàn Thanh niên trường đã phát huy được vai trò xung kích của mình trong mọi hoạt động của sinh viên trường. Không chỉ phát động và đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đoàn thanh niên còn là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào thanh niên, phong trào tình nguyện của sinh viên toàn trường. Nhiều hoạt động như Hiến máu tình nguyện, Tiếp sức Mùa thi, Mùa hè xanh… đã được Đoàn trường triển khai một cách liên tục và được sự đồng thuận, đánh giá cao từ cộng đồng và xã hội.

Với những thành tựu nổi bật trong công tác giáo dục, hoạt động phong trào, Đoàn trường đã tạo dựng đượcmôi trường thuận lợi cho Đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều năm liền, Đoàn trường vinh dự nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội sinh viên

Hội Sinh viên BVU tổ chức Đại hội thành lập ngày 15/3/2012 . Hội Sinh viên BVU trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có các chức năng và nhiệm vụ chính sau: Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.