các cơ sở học tập

CƠ SỞ 1

Số 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
Chỉ đường: Click vào link

CƠ SỞ 2

Số 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu
Xem chỉ đường:Click vào link

CƠ SỞ 03

Địa chỉ: Số 951 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu
Chỉ đường: Click vào link

CƠ SỞ THỰC HÀNH

Giáo dục thể chất – An ninh tại số 100 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu.
Chỉ đường: Click vào link

THỜI GIAN HỌC TRONG NGÀY

Buổi

Tiết

Giờ học

Bắt đầu

Kết thúc

Sáng

Ca 1

1

6h40

7h30

2

7h30

8h20

3

8h20

9h10

Nghỉ 15 phút

Ca 2

4

9h25

10h15

5

10h40

11h05

6

11h05

11h55

Chiều

Ca 3

7

12h30

13h20

8

13h20

14h10

9

14h10

15h00

Nghỉ 15 phút

Ca 4

10

15h15

16h05

11

16h05

16h55

12

16h55

17h45

Tối

Ca 5

13

18h00

18h50

14

18h50

19h40

15

19h40

20h30

DANH MỤC PHÒNG HỌC

CƠ SỞ 1

CƠ SỞ 2

CƠ SỞ 3

SÂN TẬP

KHU A

KHU B

Lý thuyết

Thực hành

Lý thuyết

Thí nghiệm

Thực hành

Sân tập

Lý thuyết

Lý thuyết

1302A

1GD2

2101

2304

2PM01

3B01

3B03

3A05

3D01

5001

1302B

1GD3

2201

2306

2PM02

3B02

3B05

3A06

3D02

5002

1303

1GD4

2202

2308

2PM03

3B04

3B06

3C08

3D03

5003

1305

1GD5

2203

2402

2PM11

3C01

3B07

3C10

3D04

5004

1401

1601

2204

2404

2PM12

3C03

3B09

3C12

3D12

5005

1402A

1602

2206

2406

2PM13

3C05

3B11

3C14

3D14

5006

1402B

1GD7

2301

2502

2PM14

3C06

3B13

3B08

5007

1404

1GD8

2302

2PM15

3C07

3B15

3B10

5008

1501

2303

2PM31

3C09

3B17

3B12

1502

2PM32

3C11

3D05

3C15

2PM51

3C13

3D07

3C19

2PM52

3D11

3C21

3D13

3D06

3D08

3D10

Giải thích ký hiệu phòng học:

Phòng học 1302 – Phòng học nằm ở cơ sở 1, tầng 3, phòng số 02.

Phòng học 1GD2 – Giảng đường nằm ở cơ sở 1, tầng 2.

Phòng học 2101 – Phòng học nằm ở cơ sở 2, tầng 1, phòng số 01

BVU – Lắng nghe & Chia sẻ

Hãy để lại thông tin, BVU sẽ liên hệ sớm với bạn