Phương thức đóng học phí

Việc thu học phí (và một số lệ phí) được thực hiện qua:

  • Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Vũng Tàu.
  • Tài khoản số 0509.0666.6668

Riêng học kỳ đầu của các khóa học, việc thu học phí, lệ phí thực hiện trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán hoặc qua tài khoản ngân hàng nêu trên.

Hình thức đóng học phí: Đóng trực tuyến tại trang thông tin điện tử sinhvien.bvu.edu.vn hoặc tại ngân hàng Sacombank tất cả các chi nhánh trên toàn quốc.